Welkom bij Ik + Jij = Maatschappij

 

Waarom ik + jij = maatschappij?

De kracht van jou en mij ligt in de het midden.

Een creatieve spanningslijn die ons verbindt.

Een gezonde maatschappij bestaat bij een goede spanningsboog tussen eenander.

Tineke Brackel


De Tussenruimte, de ruimte tussen jij & ik,

de ruimte tussen jou & mij,

daarmee vormen wij een maatschappij!


Verbinden, verleiden, verliezen, ver-antwoorden.


Waar verbindt jij je mee?

Hoe laat je je (ver)leiden?

En....

Wanneer voel jij dat je het contact met jezelf verliest, je verliest in de ander dan wel in een situatie?

Wanneer beslis je om je te (ver)antwoorden?


Beloven, gedogen, beslechten


Zien, wegkijken dan wel verblind raken, toekijken zonder te zien


Soms gebeurt er zoveel!

Aanleiding tot of afleiding van jezelf?

Impuls van binnenuit voelen en volgen of...

externe prikkels toelaten en meegaan?

Waar sta jij (nog bij stil)?

Ga jij op in de massa, mainstream, het collectief of .....?

Laat je je meevoeren én ben je verankerd in je centrum? 


Maak je iets of iemand exclusief door een voetstuk te gebruiken.

Uitsluiten van ‘onkruid’; on(t)kruid bannen uit het leven maakt het leven laf.


Intentie, pretentie, potentie


Ik ben een andere jij.  Onzichtbare draadjes verbinden onzichtbaar en voelbaar. Hebben een spanning die creatief of te strak, te los is.

Ben jij je bewust van al die draadjes,- van alles wat je uitzendt met je gedachten, woorden en daden, - wat je allemaal binnenlaat?


Ik+Jij=Maatschappij maakt ons bewust op individueel en collectief niveau hoe de spanning op de collectieve lijn, zeg maar de wifi-verbinding  is en wat we kunnen doen om een creatieve spanning te behouden die gezond en werkzaam is.

Want 1+1=>3 toch?

+

=